KURUMSAL

Hakkımızda
Vizyon, Misyon, Değerlerimiz
Genel Müdür Mesajı
Sertifikalarımız
Politikalarımız

ÜRÜNLER

Performans ve Aktif / Spor Giyim Kumaşı
Dış Mekân Giyim Kumaşı
Şekillendirici Kumaş
Yüzme Kumaşı

ÜRETİM

Yuvarlak Örgü / Çözgülü Örgü
Boyahane

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız
Sürdürülebilirlik İlkelerimiz
Toplumsal Sorumluluklarımız

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Yaklaşımımız
İşe Alım Süreçlerimiz
Eğitim ve Organizasyonel Gelişim & Yetenek Yönetimi
Performans Yönetimi ve Kariyer Planlama

İLETİŞİM

SOSYAL MEDYA

Hakkımızda

Artesa Fabrics

1990 yılında kurulan Artesa Fabrics, yüksek performanslı fonksiyonel sentetik kumaşların üretiminde uzmanlaşmış, entegre bir tekstil şirketidir.

Aster Tekstil Grubu’na 2019 yılında dahil olan Artesa, güçlü oyuncusu olduğu pazara, spor giyim, dış mekan, mayo ve iç giyim ürünleri için teknik olarak geliştirilmiş, yüksek kaliteli, modern ve geniş kumaş koleksiyonu sunuyor.

Artesa, 38 bin metrekarelik alana yerleşik tesislerinde aylık 500 tonu aşan üretim kapasitesi ile yenilikçi ve kaliteli hizmet vererek paydaşlarına değer katıyor.

Yaratıcılığı, çağı yakalama ve tüm koşullar karşısında çevik olma kültürü, Artesa’nın endüstrinin zorlukları, pazarın ve tüketicilerin hızla değişen taleplerini öngörüp başarıyla yönetmesinde önemli rol oynuyor.

Some image

Vizyon

Global aktif spor giyim, dış mekan, mayo ve iç giyim alanlarında yenilikçi ürünler sunan, teknik ürün çeşitliliğinde öncü, lider markalar ile stratejik ortaklıklar geliştiren küresel bir marka olmaktır.

Misyon

Çağı yakalayan bütüncül bakış açısı ve güçlü teknolojik altyapısıyla, geleceğin en yenilikçi ürünlerini sürdürülebilirlik anlayışıyla tasarlamaktır.

Değerlerimiz

İnovasyon

Sektörümüze olan tutkumuz, işimizi sürekli olarak geliştirme ve ileri götürme çabamız en yeniyi ve en kaliteliyi üretmek için bizi motive ediyor.

Sürdürülebilirlik

Küresel toplumun bir parçası olarak, çevreyi korumak ile birlikte toplumsal refahı da destekleyen döngüsel iş modelini merkezimize alarak ilerliyoruz.

Mükemmellik

Ürün geliştirme sürecinden sevkiyata kadar işimizin her aşamasını maksimum özen ve mükemmellik bilinciyle yönetiyoruz.

İnsan Odaklılık

İnsanı işimizin merkezine alıyoruz, çeşitliliği ve farklı fikirleri önemsiyoruz.

Dinamik ve Çevik Olmak

Pazardaki değişimleri yakından izleyerek, oluşabilecek ihtiyaçları önceden belirliyor ve tüm koşullara hızlı adapte oluyoruz

Genel Müdür Mesajı

Değerli İş Ortaklarımız,

Tekstil sektörüne Aster Tekstil çatısı altında 1993 yılında adım attık. Sirketimizin temellerini, insana ve çevreye duyarlı, işine tutkuyla bağlı, küresel hedefleri olan, alanını iyi tanıyan ve pazarı iyi okuyan bir anlayışla oluşturmuştuk.

Çeyrek asrı aşan yolculuğumuz boyunca, büyümemizi sürdürürken hala bu felsefeyi taşıyor, müşterilerimize, iş ortaklarımıza, çalışma arkadaşlarımıza bu düsturla yaklaşıyor, bir yandan da yıllar önce kurduğumuz hayallerin bir kısmını bugün gerçekleştirmiş olmanın sevincini yaşıyoruz.

Gerek imza attığımız işlerde, gerekse yatırımlarımızda ilk günkü girişimci ruhumuzu ve heyecanımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Dünya hızla değişirken biz de yenilik ve sürdürülebilirlik üzerine kurulu motivasyonumuz ile farklı alanlarda büyümeyi kendimize ilke edindik. 2019 yılı sonunda, stratejilerimizi destekleyen büyüme planımız doğrultusunda Artesa Fabrics şirketini grubumuza dahil ederek bizi gelecek hedeflerimize taşıyacak önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz.

Büyük bir fırsat olarak gördüğümüz Artesa Fabrics yatırımımızla birlikte üretim, satın alma, AR-GE, stratejik iş ortaklıkları ve ürün teknolojilerinde sektörümüzde güçlü sinerjiler yaratacağımıza inanıyoruz. Buradaki en önemli hedefimiz, öncü uygulama ve çözümlerle müşterilerimize farklılık yaratan, katma değeri yüksek, sürdürülebilir ürünler geliştirmeye devam etmek ve bu sektördeki büyük oyuncular ile birlikte stratejik ortaklıklar gerçekleştirip global bir marka olabilmek.

Bu yolculuğumuzda hedeflerimize ulaşmamız için ortak vizyon ve değerlerimizi paylaşan iş ortaklarımız ve çalışanlarımız bizlere her zaman güç veriyor. Hep birlikte büyük başarılara imza atacağımıza gönülden inanıyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

İsmail Koçali
Genel Müdür

Some image

SERTİFİKALARIMIZ

Uluslararası alanda varlık gösteren yenilikçi ürünlerimizle alanımızda en iyiler arasında yer almak için yüksek standartlarda üretim yapmaya ve işimizi daha da ileriye taşımaya devam ediyoruz. Sahip olduğumuz global sertifikalarımızın da bu çabamızı kanıtlar nitelikte olduğuna inanıyoruz.

  • OEKO-TEX Confidence in Textiles Standard 100
  • Global Organic Textile Standard (GOTS)
  • Organic Content Standard (OCS)
  • Global Recycled Standard (GRS)
  • Recycled Claim Standard (RCS)

POLİTİKALARIMIZ

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Artesa Fabrics, sahip olduğu bilgi varlıklarının korunmasını, bu varlıkların şirket misyon, vizyon ve stratejilerine hizmet edecek şekilde yönetilmesini, iç-dış müşteri memnuniyetini sağlayacak, güvenilir ve şeffaf Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini etkin bir şekilde çalıştırmayı ve sürekli iyileştirmeyi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası olarak benimsemiştir.

BGYS hedefleri BGYS kapsam ve sınırlar prosedüründe belirtilmiştir.

• Bilgi varlıklarının farkına varmak, risklerini analiz edip, tanımlayarak uygun önlemleri almak,

• İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek oluşabilecek her türlü tehdide karşı Artesa Fabrics’in bilgi varlıklarını korumak, bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini gerektiği şekilde sağlamak,

• Sorumlu olduğumuz tüm kanun, yasal mevzuat, talimat ve prosedürlere uymak,

• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi alanında teknolojik yenilik ve gelişmeleri takip ederek sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak, düzenli aralıklarla gözden geçirmek,

• Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmaktır.

Artesa, BT alanında değişen trendler doğrultusunda önümüzdeki dönemde üretime daha fazla dokunacak ve böylelikle rekabet gücünü geliştirecek teknolojik yeniliklere odaklanmayı sürdürecektir. Bu geliştirmelerin doğa ve çevre üzerindeki etkileri dikkate alınması gereken ana kriterlerdir. Bu kapsamda, Şirket içerisindeki kâğıt kullanımı, sanallaştırma teknolojileri ve bulut teknolojileriyle enerji tüketimi gibi önemli başlıklarda çalışmalar yapılmaya devam etmektedir. BT operasyonu ve BT tasarımlarının “Yeşil BT”ye uygun olarak ölçeklendirilmesine ve enerji kullanımının daha da minimize edilmesine çalışılarak enerji giderlerindeki tasarrufun daha da artırılması hedeflenmektedir. Bilgi Teknolojileri ekibi, teknoloji ve bilimin öncelikle yaşadığımız ülke, sonra da içinde bulunduğumuz dünyaya en az negatif etkiyle gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılmasına yardımcı olacak önemli bir araç olduğu inancıyla çalışmalarını şekillendirmeyi sürdürecektir.

Artesa Fabrics, iç ve dış müşteri memnuniyetini esas alarak, bütünsel kaliteyi ve sürdürülebilir başarıyı benimseyen, referans noktası alınan ve güvenilir bir kurum olmayı hedeflemiştir.

Bu doğrultuda kalite politikamızın esasları;

• Esnekliğimiz, dinamik ve girişimci ruhumuz ve yenilikçi yapımızla müşterilerimizin beklentilerine uygun katma değerli ürünler sunmak,

• Sürdürülebilir başarı için sürekli iyileşme ve gelişmeyi hedefleyerek verimliliği ve kârlılığı esas alan çalışmalar yapmak,

• Ekip olmanın gücüne inanarak, insana ve doğaya saygılı şirket kültürü yaratmak için tüm gücümüzle çalışmaktır.

Faaliyetlerimizi, Kalite Yönetim Sistemleri ile bütünleşik bir şekilde yöneterek, yüksek kalitede ürünler üreteceğimize, müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayarak tam zamanında ulaştıracağımıza, böylece iç ve dış pazarlarda rekabet gücümüzü ve pazar payımızı artıracağımıza inanmaktayız.

Sürdürülebilir kalkınma için doğal kaynaklarımızın verimli yönetilmesi kritik bir önem taşımaktadır. Artesa, stratejik planlarını yaparken doğal kaynakların korunması ve verimli kullanılması sorumluluğunu her zaman göz önünde bulundurmaktadır.

Çevresel risklerin tespit edilerek doğal kaynakların korunmasını sağlamak çevre yaklaşımının temelini oluşturmaktadır.

Artesa, çevrenin korunmasıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde tüm yasal mevzuatla düzenlemelere her daim tam uyum sağlamaktadır.

• İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması,

• Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması,

• Atıkların, döngüsel iş modeli kapsamında tekrar kullanım olanaklarının sürekli araştırılıp geliştirilerek, sıfır atık hedefiyle hareket edilmesi,

• Yatırım planlarında çevresel etkinin değerlendirerek, çevre dostu teknolojilerin tercih edilmesi,

• Tasarım aşamasından ürünlerin nihai kullanım sürelerinin sonuna kadar tüm süreçlerde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması,

• Tüm faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğin öncelikli kılınması,

• Çalışanların ve toplumun çevre bilincinin artırılması prensipleri doğrultusunda, sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde yöneterek, sektörde örnek bir kuruluş olmak için var gücüyle çalışmaktadır.

Çevre yönetimi konusunda benzer duyarlılıklar gösteren iş ortakları, tedarikçi ve alt işverenlerle iş ilişkisi kurmaya özen gösterilmektedir. Bu sebeple çevre dostu bir satın alma politikası uygulanmaktadır. Üretimde kullanılan ham maddeden, paketlemede kullanılacak malzemeye kadar geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir ya da geri dönüşümlü malzemeler satın alınmaktadır.

Tüm faaliyetlerimizde insanı temel değer kabul ederiz. Öncelikli iş hedefimiz, oluşabilecek kazaları en aza indirerek ve sürekli çalışma koşullarımızı geliştirerek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır.

Organizasyonumuzda iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her tür tedbir alınır. Bunun için gereken araç ve gereçler eksiksiz ve kullanıma hazır olarak bulundurulur.

Kurumumuzda daha “sağlıklı” ve “güvenli” bir çalışma ortamı yaratmak ve sürdürebilmek için;

• İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yasal mevzuata ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak çalışmayı,

• Mevcut çalışma ortamındaki riskleri tespit edip gereken önlemleri almayı,

• Mevcut çalışma ortamında sürekli gelişmeyi sağlamak üzere faaliyetler planlamayı,

• Tüm çalışanlarının ve iş ortaklarının Sağlık ve Güvenlik konularındaki farkındalığını artırıp, bu konuda daha yetkin birer paydaş olmalarını sağlamayı ilke edinmiştir.

Bu doğrultuda şirketimizde tüm çalışanlarımıza yeni işe başladıklarımda ve her yıl periyodik olarak “ İş Sağlığı ve İş Güvenliği “ eğitimleri verilmektedir .

Gündemde olan iş sağlığı ve güvenliği konularına, bilgilere ve kamu duyarlılıklarına karşı ilgili ve sorumlu davranılır, tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışarak, sağlık ve güvenlik kültürünün gelişimi ve standartların geliştirilmesi sağlanır.