KURUMSAL

Hakkımızda
Vizyon, Misyon, Değerlerimiz
Genel Müdür Mesajı
Sertifikalarımız
Politikalarımız

ÜRÜNLER

Performans ve Aktif / Spor Giyim Kumaşı
Dış Mekân Giyim Kumaşı
Şekillendirici Kumaş
Yüzme Kumaşı

ÜRETİM

Yuvarlak Örgü / Çözgülü Örgü
Boyahane

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız
Sürdürülebilirlik İlkelerimiz
Toplumsal Sorumluluklarımız

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Yaklaşımımız
İşe Alım Süreçlerimiz
Eğitim ve Organizasyonel Gelişim & Yetenek Yönetimi
Performans Yönetimi ve Kariyer Planlama

İLETİŞİM

SOSYAL MEDYA

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

Çevrenin korunması konusunda önemli bir sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz.

Tekstil sektörünün önemli oyuncularından biri olan Artesa olarak çevrenin korunmasına yönelik çok fazla sorumluluk taşındığımızın farkında olarak hareket ediyoruz.

Some image

Bu doğrultuda, enerji ve su tüketimini azaltarak, çevreye olan olumsuz etkinin minimuma indirilmesi destekleyecek yeni teknoloji ekipmanlar ve sistemlerin kullanılması konusunda ciddi çalışmalar yürütüyoruz.

Üretimimizin önemli bir kısmında geri dönüştürülmüş sentetik elyaflar kullanmaya özen gösteriyor, değişen ihtiyaçlar ve sosyal faydayı gözeterek, yenilikçi ve sürdürülebilir ürün portföyü oluşturma gayretiyle çalışıyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİMİZ

• Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tüm diğer paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratma bilinciyle hareket edip, bunu tüm iş yapış biçimlerine entegre etmek,

• Artesa'nın faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkileri azaltmak, ölçmek ve sonuçlarını paydaşlarımızla paylaşmak,

• İklim değişikliği ile mücadeleye destek vermek,

• Grup şirketimizin imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ile uyumlu, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile örtüşen uygulamalarımızla ülkemiz ve dünya yararına çalışmak,

• Üretim süreçlerimizden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkilerin ve oluşabilecek risklerin önceden tespitinin yapılmasını sağlayarak, çevresel ve sosyal risklerin önlenmesi ve en aza indirilmesi için gayret göstermek,

• Düşük karbon ekonomisi ve verimlilik doğrultusunda üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ederek, bu bilince uygun sürdürülebilir ürünler geliştirmek,

• İş sağlığı ve güvenliği kültürünü şirketimizde oluşturmak, iş kazalarını önlemek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,

• Kurumsal vatandaşlık bilinciyle oluşturduğumuz kurumsal sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirerek, toplumsal hayata katkı sağlamak,

• Tüm bireylerin yeteneklerine ve tecrübelerine değer veren, farklı kültürlere saygı gösteren, sosyal çeşitlilik ve fırsat eşitliğine saygılı ve her çalışanın görüşlerini önemseyen bir iş modeli yaratmak.

TOPLUMSAL SORUMLULUKLARIMIZ

Sektörümüzde çeyrek asrı aşkın tecrübemizle başarılı projelere imza atarken, bu ülkede faaliyet gösteren bir kurum olmanın gerektirdiği sosyal sorumluluk bilincini yitirmemeye özen gösteriyor, toplumsal faydayı destekleyen, sorunlara çözüm teşkil edebilecek sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyoruz.

Sosyal sorumluluğu kurum kültürümüzün bir parçası olarak tanımlıyor, bu yöndeki çalışmalarımızı planlarken, devamlılığını ön planda tutuyoruz.

Sosyal sorumluluğun sürdürülebilir projelerden oluşmasının, geleceğe yönelik sağlanacak fayda açısından önemli olduğuna inanıyor, çalışmalarımızda da bu yaklaşımı temel alıyoruz. 2014 yılında kurduğumuz Grup şirketimize bağlı olan vakfımız aracılığıyla toplum için uzun vadeli iyileştirme projeleri gerçekleştirmek istiyoruz.