KURUMSAL

Hakkımızda
Vizyon, Misyon, Değerlerimiz
Genel Müdür Mesajı
Sertifikalarımız
Politikalarımız

ÜRÜNLER

Performans ve Aktif / Spor Giyim Kumaşı
Dış Mekân Giyim Kumaşı
Şekillendirici Kumaş
Yüzme Kumaşı

ÜRETİM

Yuvarlak Örgü / Çözgülü Örgü
Boyahane

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız
Sürdürülebilirlik İlkelerimiz
Toplumsal Sorumluluklarımız

İNSAN KAYNAKLARI

İnsan Kaynakları Yaklaşımımız
İşe Alım Süreçlerimiz
Eğitim ve Organizasyonel Gelişim & Yetenek Yönetimi
Performans Yönetimi ve Kariyer Planlama

İLETİŞİM

SOSYAL MEDYA

İnsan Kaynakları Yaklaşımımız

Güven ve şeffaflığa dayalı bir iletişim

Çalışanlar ve toplumlar için fark yaratan bir kurum olma hedefi taşıyan Artesa’da değişen eğilimlere uyum sağlayan çalışma ortamı sunuyoruz.

Yenilikçi eğitim ve uygulamaları takip ederek insanın gelişimine odaklanan Artesa’da, çalışan memnuniyeti ve motivasyonu önemli unsurlar arasında yer alıyor. Çalışanlarımızla her zaman güven ve şeffaflık ilkesi ışığında iletişim kuruyoruz.

Some image

Bu deneyim, insan odaklı olmasıyla birlikte tüm paydaşlarımızın da ihtiyaç ve beklentilerini önemseyen, gelişim fırsatlarını daima takip eden, uzun soluklu ve sürdürülebilir değer yaratmayı ilke edinen bir kültür olarak kendini gösteriyor.

Artesa’da kurumların hedeflerine ulaşabilmesi ve fark yaratabilmesi için İnsan Kaynakları Politikası’nın temeli olan ayrımcılık karşıtı, eşit, adil ve hakkaniyetli yaklaşım prensibi; aynı zamanda kurum kültürümüzün de önemli yapı taşlarından birini oluşturuyor.

İŞE ALIM SÜREÇLERİMİZ

Artesa’da çalışanlar; cinsiyet, din, mezhep, ırk, renk, politik görüş, cinsel tercih ve etnik köken ayrımı yapılmaksızın, sadece kendi yetenekleri, iş tecrübeleri ve becerilerine göre işe alınırlar. Çalışma süresince bu ve benzeri nedenlerden dolayı çalışanlarımız arasında ayrım yapılmaz.

Yeni çalışanların kazandırılmasında, hem online portallar üzerinden yapılan başvurular kabul ediyor, hem de kişisel müracaatlar değerlendirmeye alıyoruz. Bununla beraber açık pozisyonlarla ilgili iç duyurular ve online portallar üzerinden yapılan araştırmalarla aday havuzumuzu çeşitlendiriyoruz.

İşe alımda pozisyona göre değişiklik gösteren bir süreç uyguluyoruz. Bu süreçte vaka çalışmaları, sunumlar, yabancı dil yeterlilik testi, kişilik envanteri uygulamalarıyla son aşamada referans araştırması yapıyoruz. Seçim aşamasını başarıyla tamamlayan adayları, işe başlamalarıyla birlikte oryantasyon programına dahil ediyoruz.

EĞİTİM ve ORGANİZASYONEL GELİŞİM & YETENEK YÖNETİMİ

Artesa’nın eğitim ve gelişim faaliyetlerinde öncelikli hedefi insan kaynağının kariyer yolundaki gelişimine ve kişisel vizyonuna katkı sağlamaktır. Bu nedenle şirket genelinde tüm çalışanlarımızın bireysel eğitim ve gelişimine çok büyük önem veriyor ve her bir çalışanımızın eğitimi ve gelişimi için kaynak ayırıyoruz.

Performans Yönetim Sistemi sonuçları, pozisyon değişiklikleri, insan kaynakları uzmanlarıyla bire bir yapılan görüşmelerde alınan geri bildirimler, kariyer gelişim planları gibi pek çok faktör değerlendirilerek gelişim planları yapıyoruz.

Gelişim araçları olarak geleneksel sınıf eğitimlerinin yanında, koçluk, e-eğitimler, outdoor eğitimler ve proje çalışmalarını da kullanıyoruz. Bununla beraber bölümlerin teknik gelişim ihtiyaçları için de eğitimler organize ediyoruz.

Artesa olarak aynı zamanda yüksek lisans yapmak isteyen çalışanlarımızı teşvik etmek amacıyla, bazı özel üniversitelerle yaptığımız anlaşmalar kapsamında çalışanlarımıza destek oluyoruz.

PERFORMANS YÖNETİMİ ve KARİYER PLANLAMA

Some image

Her yıl üniversitelerin Kariyer Günleri’ne katılım sağlayarak, gelecekte sektörde söz sahibi olmaya hazırlanan gençleri Artesa’lı olmaya davet ediyoruz. Ekibe katılan yeni mezunları, altı aylık mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik bir eğitim programına dahil ediyoruz. Ardından ilgi ve yetenekleri doğrultusunda da yönlendirilerek, kariyerlerine devam edecekleri pozisyonlarında konumlandırıyoruz.

Ayrıca yine her yıl düzenli olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda yönetici potansiyel havuzu oluşturuyoruz. İnsan Kaynakları Planlama Toplantılarında çalışanlarımıza özel eğitim ve gelişim imkanlarıyla bir sonraki pozisyona hazırlanmalarına destek oluyoruz.